Denk mee over het project N266 - N275 Nederweert


De gemeente Nederweert en de Provincie Limburg werken onder het motto 'Samen groots, samen verbinden!' samen aan het verbeteren van de verbinding N266 - N275. In april hebben we aanwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden opgeroepen om deel te nemen aan een klankbordgroep. Om daarin samen met ons te spreken over dit project. Heeft u zich nog niet aangemeld en wilt u toch deelnemen? Dan kunt u zich alsnog aanmelden.

Een aantal mensen hebben zich aangemeld en inmiddels is een eerste serie van klankbordgesprekken met elkaar gevoerd. Binnenkort vindt er een vervolggesprek met deze klankbordgroepen plaats. Ook u kunt nog meedenken over de verbeteringen aan de verbinding N266 - N275 Nederweert.

U kunt zich aanmelden voor een klankbordgroep door een e-mail te sturen naar N266-N275Nederweert@prvlimburg.nl met daarin uw: naam, adres en uw belang of rol. Bent u bijvoorbeeld een aanwonende, ondernemer of grondeigenaar.

Aanmelden kan tot en met donderdag 1 juli 2021. Daarna ontvangt u een e-mail met meer informatie over de datum, het tijdstip en de invulling van de klankbordbijeenkomst.

Het project N266 - N275 Nederweert bestaat uit negen projectonderdelen. Deze vindt u op de pagina N266-N275 Nederweert. Daar vindt u ook de digitale presentatie terug.