Samenvatting eerste en tweede ronde gesprekken met stakeholders en klankbordgroepen


In mei 2021 hebben we als projectteam van de Provincie Limburg en de gemeente Nederweert de eerste gesprekken gehad met belanghebbenden en klankbordgroepen rond het project N266-N275 Nederweert. We hebben kort teruggekeken op de periode Randweg en het Nieuwe Alternatief en de besluiten die we als gemeente en Provincie hebben genomen. Daarna gaven we een toelichting op de verschillende fases en de planning van het project.

Haalbaarheidsfase

We zitten nu in de haalbaarheidsfase. Een belangrijk onderdeel hiervan is participatie. Na de terugblik hebben we ingezoomd op de negen projectonderdelen en de nader te onderzoeken varianten. Dit hebben we gedaan aan de hand van twee presentaties:

  1. Haalbaarheidsfase N266-N275 Nederweert, 1e ronde juni 2021 (pdf, 7.3 MB)
  2. Haalbaarheidsfase N266-N275 Nederweert, 2e ronde juli 2021 (pdf, 7.3 MB)

De belanghebbenden en klankbordgroepen konden reageren op deze varianten. Daar waar mogelijk hebben we de schetsontwerpen aangepast en zijn varianten toegevoegd. Deze schetsontwerpen zijn in een tweede overleg besproken.

Veel reacties en waardevolle inbreng

We hebben in de gesprekken met de stakeholders en klankbordgroepen veel inbreng opgehaald. Adviesbureau Geonius heeft deze verwerkt in een totaaloverzicht. De input is ingedeeld per projectonderdeel, inbrenger en type reactie. Sommige reacties hadden veel details of gingen over persoonlijke situaties. Ook waren er veel reacties die overlap hadden of die vallen onder een algemene noemer. Ten slotte is een aantal reacties in deze fase nog niet aan de orde. Ze zijn wel bruikbaar en waardevol voor de latere fases waarin we details gaan uitwerken. Waar mogelijk hebben we de reacties meteen verwerkt in het schetsontwerp.

Tweede gespreksronde

Het was onmogelijk om elke aparte reactie te bespreken met de inbrenger. Daarom hebben we besloten om een uitgebreide samenvatting te maken van de totale inbreng en de verwerking daarvan. De uitkomsten hebben we tijdens een tweede gespreksronde met de belanghebbenden en klankbordgroepen teruggekoppeld. Dit was begin juli.

Samenvatting reacties per projectonderdeel

We hebben per projectonderdeel een samenvatting (pdf, 1.4 MB) gemaakt van de reacties die we hebben ontvangen in de twee gespreksrondes. In het figuur op deze pagina is de ligging van de verschillende projectonderdelen te zien.