Onderzoeken door Geonius


Geonius maakt schetsontwerpen, maar doet ook verkennende onderzoeken. Ze onderzoeken op het gebied van ruimtelijke ordening, bodem, flora en fauna, explosieven, verkeer en akoestiek. Het kan zijn dat u de komende tijd vrachtwagens, bussen en personeel van Geonius in uw straat ziet.

We verwachten dat deze werkzaamheden in het najaar van 2021 klaar zijn. De haalbaarheidsfase duurt tot december 2021. Het project gaat dan naar de volgende fase: de planvormingsfase. In die fase werken we het definitief schetsontwerp uit in technische tekeningen en een werkomschrijving.

Als dit klaar, is gaan we het project uitvoeren: de uitvoeringsfase. Hiervoor sluiten de Provincie Limburg en de gemeente Nederweert dan een nieuwe overeenkomst, een zogenaamde realisatieovereenkomst.