Denk mee over het project N266 - N275 Nederweert


Het project N266 - N275 Nederweert bestaat uit negen projectonderdelen. Op dit moment loopt de haalbaarheidsfase. In dit vorige nieuwsbericht kon u lezen dat een gespecialiseerd bureau schetsontwerpen maakt. Nu is bekend welk bureau dit is. Na een openbare aanbesteding is het uitvoeren van dit haalbaarheidsonderzoek gegund aan ingenieursbureau Geonius uit Geleen. Geonius maakt een eerste schetsontwerp voor de negen projectonderdelen en onderzoekt de haalbaarheid daarvan. U kunt meedenken.

Wij vinden de ideeën van direct aanwonenden, bedrijven en belanghebbenden belangrijk. Daarom nodigen wij u uit om mee te denken over dit project. Zo kunnen we later bij het nemen van besluiten weloverwogen keuzes maken binnen de vastgestelde uitgangspunten van het project.

Digitale presentatie

Vanwege de coronamaatregelen is een bijeenkomst onmogelijk, dus hebben we een digitale presentatie gemaakt. Deze kunt u bekijken op de pagina N266 - N275 Nederweert. In de presentie krijgt u meer informatie over:

  • het project
  • de aanleiding van het project
  • de negen projectlocaties
  • wat we gaan onderzoeken
  • wat we gaan ontwerpen
  • wat uw inbreng is

Klankbordgroepen

Bent u direct aanwonend, ondernemer van een aangrenzend bedrijf of op een andere manier belanghebbende? En wilt u naar aanleiding van de digitale presentatie meedenken over de verbeteringen aan de verbinding N266 - N275 Nederweert? Dan nodigen we u graag uit om deel te nemen aan een klankbordgroep. We vormen vier klankbordgroepen, verdeeld op basis van de negen projectlocaties.

Met deze groepen willen we de omgeving betrokken houden bij ons project. U kunt zo, binnen de vastgestelde uitgangspunten van het project, meedenken over het ontwerp, de vormgeving en inpassing van de verschillende projectonderdelen. Zo worden de belangen zo goed mogelijk behartigd. We hopen dat we deze bijeenkomsten fysiek kunnen houden, natuurlijk met de coronamaatregelen die dan gelden.

U kunt zich aanmelden voor een klankbordgroep door een e-mail te sturen naar N266-N275Nederweert@prvlimburg.nl met daarin uw:

  • naam
  • adres
  • belang of rol: u bent bijvoorbeeld een aanwonende, ondernemer of grondeigenaar

Als u een grotere groep vertegenwoordigt, ontvangen wij graag een ondertekend document waarin de toestemming tot vertegenwoordiging verleend wordt.

Aanmelden kan tot maandag 10 mei 2021. Daarna ontvangt u een e-mail met meer informatie over de datum, het tijdstip en de invulling van de klankbordbijeenkomst.

U kunt de negen projectlocaties ook bekijken op het overzichtskaartje op de pagina N266 - N275 Nederweert.