Wensbus


De Wensbus rijdt op afroep in gebieden waar geen of onvoldoende openbaar vervoer is. Het is een initiatief van vrijwilligers om de bereikbaarheid en leefbaarheid in kleine kernen en in wijken en buurten te ondersteunen.

Blue Billywig video embed

Werken met vrijwilligers

De Wensbus is een initiatief dat draait op vrijwilligers. Toch is het belangrijk om goede afspraken te maken. Zo is het verstandig om een vrijwilligersovereenkomst te laten ondertekenen, zodat afspraken duidelijk zijn.

Ook gelden er een aantal vereisten voor chauffeurs van de Wensbus:

  • Minimaal 2 jaar in bezit van een rijbewijs.
  • Aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
  • Medische keuring door een onafhankelijke arts. Vanaf 60 jaar is herkeuring wettelijk verplicht om de 2 jaar. Vanaf 70 jaar jaarlijks.
  • Afleggen van een rijinstructie en het laten uitvoeren van een rijbewijskeuring door een onafhankelijke rijinstructeur.

Logo

De Provincie Limburg biedt een logo aan voor uw Wensbusorganisatie. Dit verhoogt de herkenbaarheid en de zichtbaarheid van de organisatie. Er kan per Wensbusorganisatie een logo op maat worden aangeleverd. U kunt hiervoor contact opnemen via dit formulier.
Onderstaand een voorbeeld.

Logo Wensbus Baarlo Maasbree

Bestickering

De Wensbus moet wit van kleur zijn en worden bestickerd met de opdruk van de provinciale vlag. De strepen dienen door te lopen op de bus en de leeuw dient helemaal zichtbaar te zijn.