Logistiek


Limburg is een logistieke hotspot in Europa. Spoor, weg en binnenvaart sluiten hier goed op elkaar aan. En we liggen centraal: in een straal van driehonderd kilometer hebben we een afzetgebied met meer dan honderd miljoen consumenten en 200.000 bedrijven.

Er zijn twee logistieke knooppunten: Noord-Limburg (regio Venlo en Venray) en Zuid-Limburg (regio Sittard-Geleen en Stein). Beide logistieke knooppunten hebben:

  • grote in- en uitgaande ladingstromen;
  • top-overslagvoorzieningen via rail- en binnenvaartterminals;
  • een compleet dienstenpakket voor logistieke ondernemers (b.v. onderwijs, kennisinstellingen, personeelsvoorziening, douane, etc.).

De logistiek in Noord-Limburg is te omschrijven als ‘distributielogistiek. In Zuid-Limburg daarentegen staat de logistiek ten dienste van de maakindustrie (chemie, automotive, etc.). Hier zijn ook buisleidingen en luchtvaart aanwezig.

De knooppunten scoren hoog in de (inter)nationale ranglijsten van logistieke hotspots. De sector zorgt voor ruim 60.000 arbeidsplaatsen in Limburg. Dat is 12% van het totaal. Het bruto regionaal product bedraagt bijna € 5 mld.

In het beleid voor logistiek richt de Provincie Limburg zich op het handhaven en versterken van de positie en de groei (kwantitatief), vernieuwing om meer toegevoegde waarde te kunnen leveren, het innemen van een belangrijke positie in (het aansturen van) wereldwijde goederenstromen en euregionale samenwerking. Centrale thema’s vormen de begrippen doorstroming, duurzaamheid, verkeersveilig, grenzeloos, leefbaar, effectief en efficiënt.

We zoeken nadrukkelijk de samenwerking op met overheden en organisaties in binnen- en buitenland, omdat goederenvervoer niet aan de provincie- en landgrenzen ophoudt.