Aanleggen van kabels/leidingen in provinciale weg, verzoek


Samenvatting

De Provincie heeft (vaar)wegen in eigendom/beheer en in onderhoud. Als u daarin kabels of leidingen wilt (aan)leggen of verleggen, dan moet u hiervoor per legging een aanvraag om toestemming indienen bij de Provincie.

Informatie over de nadeelcompensatieregeling vindt u op overheid.nl.

Toelichting

Als u kabels of leidingen wilt aanleggen of verleggen in of onder een weg of vaarweg, dan moet u daarvoor toestemming hebben. U doet uw verzoek bij de eigenaar of beheerder van de (vaar)weg. Meestal is dat de Provincie. In dat geval doet u uw verzoek bij de provincie.
De Provincie voert soms ook werkzaamheden uit waarvoor kabels of leidingen moeten worden verlegd. Bent u eigenaar van deze kabels? Dan kunt u nadeel hebben van deze werkzaamheden. U heeft dan mogelijk recht op een vergoeding. De vergoeding is onder andere afhankelijk van de tijd dat de kabels of leidingen er al liggen.