Versterken van toeristische ondernemingen


De Provincie wil de kwaliteit van het toeristisch aanbod op een aantal manieren verbeteren.

Verbeteringen toeristisch aanbod

1 Betere keuzes en plannen

Ondernemingen op het gebied van toerisme kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor ondersteuning bij het maken van betere, strategische keuzes en voor het uitwerken van plannen voor de toekomst.

2 Meer kennis, meer kennis delen

Samenwerkingsverbanden van met name ondernemers kunnen plannen indienen, gericht op het blijvend leren van elkaars kennis en ervaring. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van een netwerk, kenniscafés, excursies over nieuwe ontwikkelingen in de markt zoals duurzaamheid.

3 Nieuwe product-markt-partner-combinaties

Samenwerkingspartners, met ten minste één deelnemer werkzaam in het toerisme, kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor het opstellen van een haalbaar plan of het realiseren van een nieuwe product-markt-partner-combinatie, ook wel PMPC genoemd.

4 Gastvrijheid personeel versterken

We willen het (toekomstig) personeel dat voor toeristen werkt aanmoedigen om te voldoen aan de vragen van vandaag en de eisen van morgen. Zo blijft Limburg bekend staan als gastvrije regio. Hierbij gaat het om versterking van de gastvrijheid en een betere aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt.

Betrokken partijen

Provincie Limburg - Investeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2016-2019 “In Limburg beleven we meer”, Cluster Economie en Innovatie, Gedeputeerde Eric Geurts (PvdA).

Brancheorganisaties, Samenwerkende gemeenten, VVV’s, Samenwerkende ondernemers en organisaties binnen de provincie.