Programma en cijfers


Jaarlijks geeft de Provincie cijfers uit over de toeristische ontwikkelingen in Limburg. Limburg is al decennialang een toeristische topprovincie. Enkele belangrijke kengetallen:

  • Het aantal overnachtingen groeide in 2017 tot 14.6 miljoen.
  • De totale bestedingen zijn in 2017 gegroeid tot 4.2 miljard Euro.
  • Limburg is nummer één op het gebied van overnachtingen in vakantieparken in Nederland.

Onder het kopje Trendrapportage vindt u de meest recente informatie.

Investeringsprogramma Toerisme & Recreatie 2016-2019

Hoe kunnen we de Limburgse concurrentiekracht versterken, met toerisme als buitenkans voor Limburg? Die uitdaging staat centraal in het meerjarig Investeringsprogramma Toerisme & Recreatie, dat in maart 2016 is vastgesteld door Provinciale Staten. Toerisme en recreatie vormen een belangrijk deel van het fundament onder de Limburgse economie en maatschappij.  In deze Tussenbalans, 'Onderweg naar nóg beter', blikken we terug én maken we de balans op van de afgelopen periode. Waar staan we? Welke uitdagingen liggen nog voor ons?

Video In Limburg beleven we meer

beginscherm_video_in_limburg_beleven_we_meer

Hotelmarktonderzoek

In samenwerking met gemeenten, brancheorganisaties en hoteliers is door ZKA consultants een Limburgbreed hotelmarktonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek geeft de trend en de opgave duidelijk weer: de marktruimte voor nieuwe hotels is beperkt, in vastgestelde bestemmingsplannen is nog veel ruimte voor het bouwen van hotels, er zijn veel nieuwe initiatieven en in sommige regio’s is er sprake van relatief veel minder vitaal hotelaanbod.
Om de markt in beweging te houden, maar ook in het belang van een duurzame sector zijn keuzes in de regio noodzakelijk.