Plan Ontspanning op het water in Midden- en Noord-Limburg


De Provincie Limburg moedigt ontspanning en toerisme op het water aan rondom de Maas en de Maasplassen en omliggend water in Midden- en Noord-Limburg. Daarvoor hebben we het Actieplan Waterrecreatie ontwikkeld.

Het Actieplan Waterrecreatie heeft vier doelen:

  • nieuwe doelgroepen en een jonger publiek bereiken
  • meer waterkanten die bereikbaar en bruikbaar zijn
  • het vergroten van de verblijfsmogelijkheden in havens en ook het mogelijk maken van waterrecreatie bij toeristische locaties op het land
  • plannen die betaalbaar en uitvoerbaar zijn

We stimuleren in het gebied nieuwe projecten die moeten voldoen aan voorwaarden zoals:

  • een innovatief karakter (een voorbeeld voor anderen)
  • onderscheidend, niet ‘meer van hetzelfde’
  • bijdrage aan de economie en banen in het toerisme
  • bijdrage aan Limburg als merk
  • bijdrage aan doelen van meerdere partners

Betrokken partijen

Diverse gemeenten, VVV’s, ondernemingen en overige stakeholders