Kwaliteitsslag vakantieparken


De Provincie Limburg moedigt ondernemers aan hun producten en diensten voor toeristen te verbeteren. Uit onderzoek is gebleken dat een kwart van de vakantieparken niet meer voldoet aan de wensen van de moderne toerist. Niet alle parken worden nog volledig toeristisch gebruikt. Sommige mensen wonen er permanent en arbeidsmigranten vinden er onderdak.

We lopen zo het risico een deel van de toeristische markt te verliezen. In 2017 is de Provincie daarom gestart met het ontwikkelen van een aanpak om gemeenten en bedrijven onder deskundige begeleiding te ondersteunen bij het maken van een kwaliteitsslag op vakantieparken.

Landelijke actie-agenda Vakantieparken

Op 27 januari 2021 tekende minister Ollongren samen met vertegenwoordigers van organisaties uit het veld de Actie-agenda vakantieparken 2021-2022. De agenda heeft als doel om de diverse problemen die er op vakantieparken spelen verder aan te pakken. Het Rijk werkt hierbij nauw samen met IPO (provincies), VNG (gemeenten), GGD GHOR, Vitale Vakantieparken Veluwe, Vitale Vakantieparken Drenthe, Valente, Leger des Heils en het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC).

Het aanpakken van de problematiek op de vakantieparken vergt een langdurige gezamenlijke aanpak.

De inzet van de Actie-agenda 2021-2022 bestaat uit vijf hoofdlijnen:

  • Vakantieparken aantrekkelijk houden;
  • Passende oplossingen voor mensen die nu op de parken (permanent) wonen;
  • Voorkomen van excessen en uitbuiting van kwetsbare groepen;
  • Inzet op veilige parken zonder criminaliteit en ondermijning;
  • Voor de toekomst kijken of het combineren van maatschappelijke functies van vakantieparken mogelijk is.

Meer informatie is te vinden op de website Actie-agenda vakantieparken.nl.