Nieuwe netwerken van toeristische ondernemers en een vervolg op de PLUS-conferentie


Er zijn onlangs twee nieuwe netwerken van toeristische ondernemers van start gegaan, met subsidie van de Provincie, gericht op kennisdeling. Deze netwerken organiseren diverse activiteiten, waarbij leren van elkaar en/of experts centraal staat. Zij gaan ook een aantal workshops organiseren als vervolg op het succesvolle Limburg Leisure Ondernemers PLUS event van 21 februari jl., waarbij deelname open staat voor alle ondernemers.

De eerste workshops starten direct na de zomer. Naast deelname aan de workshops kunt u natuurlijk ook lid worden van deze netwerken. Heeft u belangstelling of wil u meer weten? Neem dan contact op met het: