Roermond


Roermond heeft een ambitieus plan opgesteld om de binnenstad de komende jaren levendig te houden en dè retailstad van Limburg te zijn en te blijven!  Belangrijke onderdelen in het plan zijn de aanpak van winkelleegstand, het zichtbaar maken van monumenten en archeologie en het verbeteren van het verblijfklimaat door investeren in pleinen en openbare ruimte.

Verbindingen

De verbindingen tussen de binnenstad, het ECI-terrein en verschillende musea worden verbeterd, er wordt geïnvesteerd in een poppodium en er komt een bovenregionaal kunst- en cultuurevenement. Ook wordt geïnvesteerd in meer groen in de stad. Het totaalpakket moet Roermond aantrekkelijker maken, ook voor de toeristen.

Knooppunt

Het geld van de provincie wordt door Roermond ook ingezet om de stad verder te ontwikkelen tot regionaal mobiliteitsknooppunt. Met in het hart daarvan het NS-station met busstation en stationsplein die met een voetgangersboulevard uitgebouwd moeten worden tot “aantrekkelijk knooppunt met een gastvrije en uitnodigende uitstraling als entree van de stad”. Daarnaast is de verbinding binnenstad - Designer Outlet en de verbinding binnenstad-water van groot belang voor de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Goede bereikbaarheid van de Roermondse binnenstad en haar unieke kwaliteiten zijn daarbij een must!

Kaart Roermond


Logo gemeente Roermond

Convenant

In onderstaande overeenkomst staan de afspraken tussen Provincie en gemeente. Daarnaast staan de plannen beschreven die de gemeente uit gaat voeren.