Gulpen-Wittem


Gulpen-Wittem wil met het nieuwe plan zijn centrumfunctie versterken en meer toeristen aantrekken. Met het realiseren van de plannen voor  het centrum zijn ruim 30 mensjaren werk gemoeid en zal naar verwachting negen structurele voltijdse banen opleveren.

Door de realisatie van nieuwe projecten gaat de gemeente Gulpen-Wittem de fysieke omgeving (conform het Beeldkwaliteitsplan) opwaarderen en legt zij verbinding met sociale en maatschappelijke initiatieven. Hierdoor blijft Gulpen levendig en aantrekkelijk voor inwoners, ondernemers en bezoekers. De belangrijkste deelprojecten zijn:

  • het slopen van de bestaande gemeenschapsvoorziening Timpaan en het herontwikkelen van het vrijkomende gebied tot een parkomgeving;
  • de aan- en ombouw van de bestaande Toeristenkerk tot een nieuwe gemeenschapsvoorziening en een centrum voor activiteiten in het sociale domein;
  • het realiseren trappartijen naar de oevers van de Gulp en het weghalen van een deel van de overkluizing, zodat de rivier meer aantrekkelijk en beter benaderbaar is.
  • een nieuwe huisvesting voor de bibliotheek Gulpen-Wittem en het jongerencentrum Galaxy in een vrijgekomen deel van het gemeentehuis;
  • de doorontwikkeling van de Gulpener bierbrouwerij (belevingscentrum en openbreken muren aan de Rosstraat);
  • herontwikkeling van de centrale parkeervoorziening in de kern (Willem Alexanderplein);
  • het realiseren van een unilocatie voortgezet onderwijs in Gulpen (Sophianum).

Kaart Gulpen-Wittem


Logo Gemeente Gulpen-Wittem

Convenant

In onderstaande overeenkomst staan de afspraken tussen Provincie en gemeente. Daarnaast staan de plannen beschreven die de gemeente uit gaat voeren.