Heerlen


Voor Heerlen is het profiel het urban karakter: een moderne, jonge stad met ruimte voor creativiteit en innovaties.

Het urban karakter wordt versterkt met woningen voor jongeren, kleine innovatieve bedrijven, extra ruimte voor podiumkunsten en popmuziek, bovenregionale evenementen en straatkunst. Daarnaast komt er meer groen en water terug in de stad. De Provincie is blij met de ambities van Heerlen die de dynamiek en leefbaarheid in de stad zullen vergroten:

  • Urban Experience; een hoogstedelijk en compacter centrum
  • Urban Culture; een ontmoetingsplek voor jeugd en cultuur, onmisbaar aan de Oostzijde
  • Urban Living; een aantrekkelijk groen  woon-, werk- en recreëergebied
  • Urban Heritage; historische waarden moeten worden gekoesterd: breng het verleden op straat.

Zie hoe Heerlen transformeert tot een urban en creatief centrum

Blue Billywig video embed

Heerlen kaart


gemeente Heerlen

Werkwijze

  1. De Provincie stelt in 2016 het kader stedelijke ontwikkeling vast waarin staat wat belangrijk is voor de stedelijke ontwikkeling in Limburg. De Provincie reserveert hiervoor 40 miljoen.
  2. Gemeente en Provincie spreken vervolgens in een convenant af welke resultaten de beide overheden in het centrum van de stad willen bereiken door gezamenlijk te investeren.
  3. De gemeente maakt de afspraken nog wat concreter in een plan waarna de Provincie een subsidie aan de gemeente verleent. De focus ligt hierbij op de onderdelen van stadsontwikkeling waaraan de Provincie een bijdrage levert. Daarnaast hebben de steden ook nog andere processen van stadsontwikkeling.
  4. De voortgang is voor iedereen te volgen middels openbare voortgangsrapportages.