Heerlen


Voor Heerlen is het profiel het urban karakter: een moderne, jonge stad met ruimte voor creativiteit en innovaties.

Het urban karakter wordt versterkt met woningen voor jongeren, kleine innovatieve bedrijven, extra ruimte voor podiumkunsten en popmuziek, bovenregionale evenementen en straatkunst. Daarnaast komt er meer groen en water terug in de stad. De Provincie is blij met de ambities van Heerlen die de dynamiek en leefbaarheid in de stad zullen vergroten:

  • Urban Experience; een hoogstedelijk en compacter centrum
  • Urban Culture; een ontmoetingsplek voor jeugd en cultuur, onmisbaar aan de Oostzijde
  • Urban Living; een aantrekkelijk groen  woon-, werk- en recreëergebied
  • Urban Heritage; historische waarden moeten worden gekoesterd: breng het verleden op straat.

Heerlen kaart

Convenant

In onderstaande overeenkomst staan de afspraken tussen Provincie en gemeente. Daarnaast staan de plannen beschreven die de gemeente uit gaat voeren.

Convenant Stedelijke ontwikkeling Heerlen (pdf, 235 kB)


gemeente Heerlen

Convenant

In onderstaande overeenkomst staan de afspraken tussen Provincie en gemeente. Daarnaast staan de plannen beschreven die de gemeente uit gaat voeren.