Gehandicaptensport


De Provincie streeft, samen met de gemeenten in Limburg, naar een provinciaal dekkend voorzieningenstelsel voor de gehandicaptensport. Met die voorzieningen moet sport en bewegen voor burgers met een beperking structureel verbeterd worden, waardoor meer mensen met een beperking de gelegenheid krijgen om te gaan sporten en bewegen.

De gemeente Beek heeft het voortouw genomen om een provinciaal platform voor gehandicaptensport te ontwikkelen, samen met alle regio’s in Limburg. In Beek bevindt zich het centrum voor gehandicaptensport De Haamen, dat in 2019 verbouwd zal worden. De dan vernieuwde accommodatie zal een Trainingscentrum Aangepast Sporten mogelijk maken. En zodoende een opstap zijn voor talentontwikkeling in de gehandicaptensport, naast de reeds bestaande faciliteiten voor de breedtesport, sport door grote groepen beoefend vanwege de recreatieve functie ervan.

Naast een provinciaal dekkende infrastructuur wordt de provinciale steun aan de activiteiten van Stichting Basissport Limburg en de vervoersregeling voor gehandicaptensport gecontinueerd in 2019.