Subsidie Sportevenementen 2023 (Nadere subsidieregels sportevenementen 2023) (vervallen)


Sportevenementen zijn een belangrijk onderdeel van de sport! Met deze subsidieregeling worden breedtesportevenementen (inclusief breedtesportevenementen voor mensen met een beperking) en topsportevenementen ondersteund en dragen wij bij aan de missie in ons Beleidskader sport om van Limburg de sportiefste, innovatiefste en gezondste regio van Nederland te maken.

Voor wie

  • Sportstichtingen
  • Sportverenigingen
  • Sportbonden
  • Limburgse gemeenten

Aanvrager dient verantwoordelijk te zijn voor de organisatie en uitvoering van een sportevenement.

Waarvoor

De organisatie en uitvoering van topsport-, breedtesportevenementen of breedtesportevenementen gericht op sporten voor mensen met een beperking in de Nederlandse Provincie Limburg met het doel om meer Limburgers te stimuleren om te gaan bewegen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de missie in het Beleidskader Sport Provincie Limburg 2020-2023 (Limburg, Sport!) om van Limburg de gezondste, sportiefste en innovatiefste provincie van Nederland te maken.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.