Uitvoeringsregeling erkenning nieuwe kanssporten 2021


Samenvatting

Het sportbeleid van de Provincie Limburg erkent een aantal sporten als speerpunt- kern en kanssport in de provincie. Met de uitvoeringsregeling erkenning nieuwe kanssporten 2021 wordt de mogelijkheid geboden aan een sport om een verzoek tot erkenning als kanssport in te dienen.  Voorwaarde is dat deze sport nog niet erkend is als kanssport door Provincie Limburg. Nadat een sport is erkend als kanssport kan aanspraak worden gemaakt op subsidie voor kanssporten.

Regeling

De officiële tekst van de regeling vindt u op overheid.nl.