Op weg naar Om­ge­vings­vi­sie


Nieuwe omgevingswet en omgevingsvisie

Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De Omgevingswet zorgt voor een veilige, gezonde en prettige leefomgeving met een goede balans tussen benutten en beschermen. “Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit” is het motto. Door minder en overzichtelijke regels moet de Omgevingswet ruimte bieden voor lokale invulling en voor initiatieven uit de samenleving, maar ook voor snellere, betere en integrale besluitvorming.
Eenvoudig en beter.

Wat is de omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie is een strategische en lange termijn (2030-2050) visie op de fysieke leefomgeving en beschrijft onderwerpen zoals wonen, infrastructuur, milieu, water, natuur, landschap, bodem, ruimtelijke economie, luchtkwaliteit en cultureel erfgoed. Daarnaast worden ook de aspecten gezondheid en een gezonde leefomgeving in de Omgevingsvisie meegenomen. In de Omgevingsverordening legt de Provincie regels vast voor onder meer natuur, milieu, (grond-)water, ontgronding, wegen, ruimte (verstedelijking, woon- en werklocaties, agrarische bedrijven).

Planning

Het huidige Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014) vormt deels het vertrekpunt voor de Omgevingsvisie. Het proces van het opstellen van de Omgevingsvisie kent een aantal fasen. In al deze fasen bereiden we de Omgevingsvisie samen met onze regionale partners voor.

Planning omgevingsvisie
Traject Wanneer Wat
Wetgevingstraject Omgevingswet 2016 Start programma Implementatie Omgevingswet
2016 - 2020 Nadere aan- en invulling van de Omgevingswet
1 januari 2021 Inwerkingtreding Omgevingswet
Omgevingsvisie November 2019 Concept Omgevingsvisie
Mei 2020 Ontwerp Omgevingsvisie
December 2020 Publicatie Omgevingsvisie
Omgevingsverordening November 2019 Concept Omgevingsverordening
Mei 2020 Ontwerp Omgevingsverordening
December 2020 Publicatie Omgevingsverordening

Tijdlijn aan de slag met de omgevingswet

Tijdlijn Omgevingswet