Het digitale POL (POL-viewer)


Het POL2014 kan via de POL-viewer worden geraadpleegd als een objectgericht digitaal plan. U kunt via trefwoorden, de inhoudsopgave of door in de kaart op een locatie te klikken een keuze maken en inzicht krijgen in het provinciale beleid.

Onder de help-functie wordt in een aantal instructievideo’s uitgelegd hoe dit werkt. De kaartbeelden bij het POL2014 zijn indicatief en laten ruimte voor maatwerk op gemeentelijk schaalniveau.
Aan het POL2014 ligt een plan-MER (milieu-effectrapport) en Passende beoordeling ten grondslag.

Digitaal POL

U kunt de POL-viewer openen op www.polviewer.nl.

Instructievideo's

1. Voordat je kunt beginnen
2. Hoe werkt de inhoudsopgave en de zoekfunctie
3. Hoe werkt het tekstvenster
4. Hoe gebruik ik de kaart
5. Overige functies van de viewer

Instructievideo 1: Voordat je kunt beginnen

Blue Billywig video embed

Instructievideo 2: Hoe werkt de inhoudsopgave en de zoekfunctie

Blue Billywig video embed

Instructievideo 3: Hoe werkt het tekstvenster

Blue Billywig video embed

Instructievideo 4: Hoe gebruik ik de kaart

Blue Billywig video embed

Instructievideo 5: Overige functies van de viewer

Blue Billywig video embed