Omgevingsverordening


In de Omgevingsverordening Limburg 2014 heeft de Provincie regels vastgelegd op het gebied van milieu, wegen, water, grond, agrarische bedrijven, natuur, wonen en ruimte.

Vroeger waren er voor deze onderwerpen aparte verordeningen: de Provinciale milieuverordening, de Wegenverordening, de Waterverordening, de Ontgrondingenverordening, de Verordening Veehouderijen en Natura2000, Wonen Zuid-Limburg. Dat is nu verleden tijd. Alle regels die betrekking hebben op het omgevingsbeleid zijn nu ondergebracht in één verordening.

De meeste hoofdstukken in de Omgevingsverordening bevatten regels die voor iedereen gelden. Alleen het hoofdstuk Ruimte is anders; het bevat alleen instructiebepalingen voor gemeentebesturen.

Actuele versie

De Omgevingsverordening 2014 kan altijd worden aangepast. Wanneer dat wenselijk is, kunnen we onderdelen (bijvoorbeeld bijlagen, kaarten, artikelen) actualiseren via een Wijzigingsverordening.

De geconsolideerde versie van de Omgevingsverordening Limburg 2014 is altijd de actuele versie: daarin zijn alle vastgestelde Wijzigingsverordeningen doorgevoerd.

Omgevingsverordening Limburg 2014 (geconsolideerde versie):

Achtergrond

Vastgestelde Wijzigingsverordeningen:

Beleidsregels bij de Omgevingsverordening:

Wijzigingsverordeningen in procedure

Voorbereidingsbesluit

Dit is een verklaring dat beleid wordt voorbereid. Met dat besluit wordt een voorbereidingsbescherming beoogd, waarmee een aanhoudingsplicht geldt voor bouw- en gebruiksactiviteiten.