Worldcafé circulaire ambitie Zuid-Limburg


De regio Zuid-Limburg wil transformeren naar een circulaire economie in internationaal perspectief. Dit is een stevige ambitie, die onder meer verwoord is in het Plan van Aanpak NOVI Zuid-Limburg en die ook als vertrekpunt is genomen voor het opstellen van Plan V, het regionale herstel- en transitieplan. Voor dit plan V zijn diverse projecten en programma’s aangedragen die moeten bijdragen aan deze transitie naar een circulaire samenleving.

Op basis van het overzicht van de projecten en programma kan worden afgeleid dat er weliswaar een ambitie is benoemd voor de regio, maar dat daar verschillende ‘inkleuringen’ aan wordt gegeven. Het gedeelde beeld lijkt vooralsnog te ontbreken, terwijl iedereen wil bijdrage aan de circulaire ambitie van de regio.

Daarom verkennen wij met betrokkenen hoe we de ambitie concreter kunnen maken en met die concreetheid een gedeeld beeld hebben, dat kan dienen voor het maken van keuzes en het opzetten van samenwerkingen. En hoe kunnen we vervolgens de samenwerking een stap verder brengen? En wat is daarbij ‘het verhaal’ dat we gezamenlijk uitdragen?

Graag nodigen wij jou hiervoor uit. Zuyd Hogeschool begeleidt ons in dit proces.

Wanneer: maandagmiddag 11 juli a.s. van 15.00 -  18.00 uur (inloop v.a. 14.30 uur)

Waar: Fletcher Wellness-Hotel Sittard, Milaanstraat 115 , 6135 LH Sittard.

Aanmelden: rene.verhoeven@eszl.nl tot uiterlijk 4 juli 2020.