Workshop Euregionale Allianties Circulair Bouwen


Wat kunnen we van elkaar leren en hoe kunnen we elkaar helpen op het gebied van circulair bouwen? Waar liggen kansen voor de Euregio op dit gebied en wat is ervoor nodig om die kansen te benutten? Tijdens de workshop ‘Euregionale Allianties Circulair Bouwen’ op 29 september jl. zijn deze vragen verkend. De workshop vond plaats in Kerkrade vlak naast het project Super Local. Stefan Kupers, Senior Advisor Internationalisering van de Provincie Limburg, was erbij en is enthousiast.

“Deze eerste bijeenkomst was vooral bedoeld om elkaar beter te leren kennen en aan de hand van enkele korte presentaties te laten zien waar iedereen mee bezig is”, vertelt Stefan Kupers. “Elma Durmisevic, (Green Transformable Building Lab (GTB Lab)) deelde actuele ontwikkelingen in Parkstad en rond IBA. Klausch Dosch (Factor X) maakte de aanwezigen deelgenoot van ontwikkelingen rond duurzaam en circulair bouwen in het Rheinische Revier. Beide expertisecentra zijn bezig met certificering en labeling van duurzaam en circulair bouwen waar de bouwsector gebruik van kan maken. Rob Cornelissen (Circulab) heeft uitgelegd wat er in Belgisch Limburg gebeurt op het gebied van circulaire bouwen en Valérie Jakoby (WFG Ostbelgien) gaf een toelichting op het bouwen met hout in België. De presentaties leidden al direct tot een levendige uitwisseling. De middag is afgesloten met een discussie waarin we de kansen op brede allianties en synergie-effecten hebben besproken.”

Troefkaart
Belangrijkste eyeopener? “Vooral de bevestiging dat er op dit gebied heel veel kennis zit in de euregio, en dat er dus potentie is om dit tot een euregionale troefkaart door te ontwikkelen. Mooi om te merken dat alle aanwezige experts enthousiast zijn en overtuigd van de meerwaarde van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van circulariteit en duurzaamheid in de bouw. Ons uiteindelijke doel is die kennis beschikbaar te maken voor toepassing in de praktijk door bouwbedrijven in de euregio.”