NOVI Zuid-Limburg; Samen aan de lat!


Sinds begin 2021 heeft Zuid-Limburg de officiële NOVI-status.  Zuid-Limburg is daarmee één van de acht gebieden in Nederland waar het Rijk, schouder aan schouder met de regio, werkt aan de grote regionale uitdagingen. In Zuid-Limburg hebben we te maken met grote opgaven in een vaak complexe context. Juist daarom is de toekenning van de NOVI-status zo’n goed nieuws. Want samen met het Rijk en vele regionale en grensoverschrijdende partners zijn we beter dan ooit in staat die opgaven op te pakken en te komen tot duurzame oplossingen.

Wil je weten wat de NOVI-status precies inhoudt? Bekijk dan deze video.

Momenteel is de aanpak van grote regionale opgaven in Zuid-Limburg gefragmenteerd. Willen we naar een duurzame toekomst met een brede welvaartsgroei, dan vraagt dit ook om een brede en langjarige samenwerking tussen Rijk en (EU)regio. Daarvoor staan we de komende jaren samen aan de lat. Leidend in deze aanpak is het verzilveren van de (grensoverschrijdende) economische kansen, dereguleren door het wegnemen van knelpunten en het wegwerken van achterstanden. De kracht van NOVI zit met name in het verbinden en versnellen van bestaande initiatieven.

Stip op de horizon


NOVI Zuid-Limburg biedt perspectief! Het is de stip op de horizon die uitnodigt tot samen denken, samen werken en samen doen! Er zijn drie hoofdopgaven gedefinieerd met als bijzonder aspect het steeds beter benutten van grensoverschrijdende kansen:
1. Naar een grensoverschrijdende innovatie en circulaire economie
2. Sterke en gezonde steden in Limburg
3. Versterken uniek Nationaal Landschap als groene long voor Zuid-Limburg
4. Europese schakelregio en internationale verbondenheid

Voor elke hoofdopgave is een team van experts en beleidsmakers samengesteld. De eerste contouren van concrete uitvoeringsplannen tekenen zich inmiddels af. In deze eerste uitgave van de NOVI-nieuwsbrief vertellen de vier opgaveteams uit waarvoor zij staan. In volgende nieuwsbrieven komen concrete projecten aan bod.

NOVI Zuid-Limburg is van en voor iedereen in Zuid-Limburg. We kijken ernaar uit om de komende jaren samen met jou aan de slag te gaan. Samen voor Zuid-Limburg!