Leren van de buren en verbinden wat al loopt


“Samen met de buurlanden de uitdagingen van de toekomst aan gaan. Dát zou de politieke ambitie aan beide zijden van de grens moeten zijn”, vindt Stefan Kupers, kwartiermaker/trekker van het opgaveteam Europese Schakelregio. “Zowel vanuit een gevoel van lotsverbondenheid, als vanuit gezond eigenbelang en pragmatisme. In de vele gesprekken die we inmiddels hebben gehad, proeven we veel enthousiasme om samen aan de slag te gaan.”

De gesprekken zijn gevoerd ten behoeve van een verkenning (Grenslandstrategie NOVI-gebied Zuid-Limburg) die drie doelen diende. Op de eerste plaats kennismaking. Stefan: “De afgelopen jaren is veel en succesvol grensoverschrijdend samengewerkt op terreinen als veiligheid, arbeidsmarkt, mobiliteit en onderwijs. Circulaire economie, gezonde steden, klimaat, energietransitie en ruimtelijke ordening - belangrijke NOVI-thema’s - zijn tot nu toe echter nauwelijks aan bod gekomen. We hebben voor deze onderwerpen dus nieuwe contacten moeten aanboren, hebben uitgelegd wat NOVI inhoudt en afgetast hoe de buurlanden aankijken tegen samenwerking op de NOVI-thema’s. Vervolgens hebben we het uitgebreid gehad over de inhoud; waar zijn wij en zij mee bezig en op welke gebieden kunnen we elkaar versterken?” “Let wel”, benadrukt Stefan, “NOVI Zuid-Limburg is géén nieuw samenwerkingsverband zoals de Euregio Maas-Rijn of MAHL (Maastricht, Aken, Hasselt, Luik). Het gaat er ons juist om de bestaande samenwerkingsverbanden en partnerschappen nóg breder en nóg krachtiger te maken door samen kansrijke projecten te identificeren.”

Veel aanknopingspunten

De verkenning is een lijvig document geworden, dat bol staat van lopende en geplande initiatieven die aanknopingspunten bieden voor een grensoverschrijdende aanpak. “Neem de bruinkoolwinning in Rheinischer Revier”, zegt Stefan. “In dit programma komen ruimtelijke ordening (herinrichting van het gebied na afbouw van de winning), winning van duurzame energie en het realiseren van de klimaatdoelstellingen samen. Er vindt momenteel een uitgebreide studie plaats in euregionaal perspectief, waarbij ook het Nederlandse architectenbureau Maurer is betrokken; tevens lid van ons opgaveteam. Een ander praktisch voorbeeld is VeloCity, een van de projecten uit de Regio Deal. VeloCity betreft een e-bike netwerk tussen Aken en Parkstad. Een geweldig project over duurzame grensoverschrijdende mobiliteit, dat wij uiteraard omarmen.”

Rode draad

Het opgaveteam Europese Schakelregio bedenkt zelf in principe geen nieuwe projecten. “Het is onze taak te verbinden, faciliteren en versnellen. Zie ons als rode draad door de drie andere opgaveteams heen. Samen met de drie teams hebben we de kansen voor grensoverschrijdende samenwerking geïdentificeerd. De volgende stap is prioriteiten te stellen en daarmee zo doel- en resultaatgericht mogelijk aan de slag te gaan. Een concrete actie op korte termijn is de conferentie over Circulair Bouwen op 7 juli a.s. met collega’s van de opgaveteams Circulaire Economie & Samenleving en Sterke en Gezonde Steden en met Duitse en Belgische gesprekspartners.” Doelstelling voor 2021? "Ik hoop en verwacht dat we aan het einde van 2021 de eerste Interregprojecten zijn gestart op het gebied van duurzame energie, circulair bouwen en gezondheid. Ik zie NOVI Zuid-Limburg als een echte verrijking en het is bovendien ook nog eens ontzettend boeiend en inspirerend om samen met onze grensoverschrijdende partners te werken aan een gezonde en bloeiende toekomst van de regio.”


admin-ajax

Verkeersborden boven de A2