Denk mee over leefbaarheid in buurten en steden


Op donderdag 10 maart a.s. van 9.30 uur tot circa 16.30 uur vindt in de Stadsregio Parkstad Limburg een bijeenkomst plaats over de aanpak van de sociaal-fysieke opgaven in buurten en wijken. In Zuid-Limburg vinden grootschalige herstructureringsprojecten plaats die hiervoor als inspiratiebron kunnen dienen. De bijeenkomst zoomt in op enkele projecten uit het Volkshuisvestingsfonds die zich richten op investeringen om de fysieke en sociale leefbaarheid te verbeteren. Wat kunnen we hiervan leren? Welke lessen kunnen we met elkaar delen?

In juli 2021 heeft het ministerie van BZK ruim 53 miljoen euro uit het Volkshuisvestingsfonds ter beschikking gesteld aan projecten in de regio Zuid-Limburg. Het gaat om de projecten Heerlen-Noord (ruim 8 miljoen), Maastricht (ruim 3,3 miljoen), Sittard-Geleen/Stein (ruim 5,4 miljoen) en Parkstad Limburg (bijna 37 miljoen).

Voor wie

De bijeenkomst is voor leden van het directeurenoverleg NOVI Zuid-Limburg, medewerkers van Zuid-Limburgse gemeenten en woningcorporaties die werken aan gebiedsontwikkelingen/herstructureringsprojecten én geïnteresseerden uit het NOVI-gebied Zuid-Limburg.

Programma 10 maart 2022

De Stadsregio Parkstad Limburg, vertegenwoordigers van de gemeenten Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen en Stein en het ministerie van BZK bereiden een leerzaam programma voor, met o.a. een terugkoppeling van de 0-meting opgave in Zuid-Limburg, een reflectie op het Volkshuisvestingsfonds en pitches van een aantal projecten. In de middag is er een veldbezoek aan Rolduckerveld en SUPERLOCAL (beide in Kerkrade). Het programma beslaat een hele dag, vervoer tussen de projectlocaties is geregeld.

Meedoen?


Noteer 10 maart dan in uw agenda. Aanmelden kan via wonen@parkstad-limburg.nl o.v.v. uw naam en NOVI Zuid-Limburgse bijeenkomst 10 maart 2022. Vol is vol!