Inpassingsplannen


De Provincie Limburg heeft de bevoegdheid provinciale inpassingsplannen (PIP) op te stellen. Een PIP is een bestemmingsplan. We mogen een PIP maken als dit nodig is vanwege provinciale belangen.

Er zijn verschillende inpassingsplannen in voorbereiding: