Reconstructieplan, schadevergoeding


Samenvatting

In een reconstructieplan staan plannen voor herinrichting. Lijdt u als gevolg van het ontwerp of de vaststelling van een reconstructieplan schade? Bijvoorbeeld doordat u eigen stallen niet meer mag gebruiken. U kunt hiervoor een schadevergoeding krijgen. U doet de aanvraag bij de Provincie.

Toelichting

In een reconstructieplan staan plannen voor de herinrichting van een gebied. Het doel van een reconstructieplan is goede ruimtelijke en economische structuur (onder meer voor landbouw, bos, recreatie, water, milieu en infrastructuur) en een goed woon, - werk en leefklimaat te stimuleren. Lijdt u als gevolg van het ontwerp of de vaststelling van een reconstructieplan schade? Dan kunt u daarvoor van de betrokken provincie schadevergoeding krijgen. Het moet dan gaan om schade die niet voor uw rekening komt en niet op een andere manier vergoed wordt.