Grens bebouwde kom, vaststelling


Samenvatting

De Provincie Limburg stelt grenzen van een bebouwde kom vast, en herziet ze waar nodig. Bijvoorbeeld als de bebouwde kom is verouderd ten opzichte van het bestemmingsplan, of als bouwwerkzaamheden aanleiding geven.

Toelichting

De Provincie Limburg kan besluiten de grens van de bebouwde kom van een gemeente vast te stellen. De bebouwde kom is aansluitende bebouwing in de vorm van een stad of een dorp. Een verderop gelegen bedrijventerrein kan er ook bij horen.

Wet- en regelgeving

Meer informatie