Update over Afrikaanse Varkenspest


Deze week heeft de minister van LNV een kamerbrief gestuurd met hierin een update over de Afrikaanse Varkenspest en het beheer van wilde zwijnen. Deze soort komt ook in Limburg voor. Men wil voorkomen dat de ziekte het land in komt.

Het voorkomen van een uitbraak van Afrikaanse Varkenspest heeft nog altijd de aandacht vanuit Provincie Limburg. Er worden nog steeds maatregelen getroffen om deze ziekte buiten Nederland te houden. Dit doen we door het beschikbaar stellen van middelen, via ontheffingen en ook financieel. Het aantal wilde zwijnen dat buiten de stand is reduceren we in gebieden als De Meinweg en Meerlebroek. Dit is vastgelegd in afspraken die in oktober 2018 zijn gemaakt met de toenmalig minister van LNV en de andere provincies.
Meer informatie en de kamerbrief kunt u vinden op de website tweedekamer.nl.