Nationaal Landschap Zuid-Limburg


Het landschap van Zuid-Limburg is zo uniek dat het sinds 2005 de status van Nationaal Landschap draagt. Jaarlijks bezoeken zo’n 13 miljoen mensen het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Hiervan bezoekt 70% Zuid-Limburg specifiek voor het landschap. Om de kwaliteit van het landschap op peil te houden is het programma Nationaal Landschap Zuid-Limburg opgesteld.

In het Provinciaal Omgeving Plan 2014 (POL) zijn, in afstemming met de regio, de belangen van dit Nationaal Landschap opnieuw bekrachtigd. Om de maatschappelijke voordelen van die status optimaal te benutten heeft de Provincie Limburg in 2016 afspraken gemaakt met de gemeenten in de regio om tot een programma Nationaal Landschap Zuid-Limburg te komen. Het programma is tot stand gekomen voor en door de regio.

De volgende stap is het komen tot een concrete uitvoering van het programma. De Provincie speelt hierin een verbindende rol. Samen met de regio werken aan een duurzaam Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

Hefboomproject stad-landzones

Het project stad-landzones richt zich op de doelstelling van het POL 2014: ‘Meer stad, meer land’. Er zijn op basis van een regionale verkenning acht zogenaamde stad-landzones benoemd. Deze vormen de overgang tussen stedelijk gebied en het buitengebied. De Provincie ondersteunt de gemeentes in het realiseren van meer ruimtelijke kwaliteit in deze acht zones.
Op 23 oktober 2018 heeft er een ambtelijk overleg stad-landzones plaatsgevonden. Op 13 februari heeft er een bestuurlijke bijeenkomst stad-landzones plaatsgevonden.

Betrokken partijen

Bij het Nationaal Landschap Zuid-Limburg zijn verschillende partijen betrokken. Naast de Provincie Limburg zijn de volgende partijen als stakeholder betrokken

 • Gemeentes van Zuid-Limburg
 • Staatsbosbeheer
 • Stichting het Limburgs Landschap
 • Natuurmonumenten
 • Limburgse Land- en Tuinbouwbond
 • Natuur en Milieufederatie Limburg
 • Recron
 • VVV Zuid-Limburg
 • Waterschap Limburg
 • Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen
 • IVN Natuureducatie