Landschap verbindt Limburg


In het Collegeprogramma 2019 – 2023 (2019) stelde het College van Gedeputeerde Staten (GS): 'Landschap en natuur hebben niet alleen ecologische, maar ook recreatieve en maatschappelijke waarde. We streven naar vermaatschappelijking van natuur en landschap. Dit betekent dat wij burgers en (toeristische) bedrijven uitdagen om bij te dragen aan het beheer van ons landschap en initiatieven op dit gebied zullen ondersteunen.'

Het Limburgse landschap kenmerkt zich nog met een bovengemiddeld aandeel aan natuur- en cultuurrijke landschappen.

Dit prachtige landschap kan de motor zijn van een sociale en economische ontwikkeling van de streek, waarbij veel ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties meedoen. Het landschap is bovendien de drager van oplossingen voor de grote opgaven van deze tijd, zoals klimaatverandering, verduurzaming van de voedselvoorziening, gezond ouder worden en van de energiehuishouding. Een kwaliteitsimpuls in landschap en natuur biedt een niet te missen kans voor meer gezonde Limburgers. Juist omdat in onze provincie er nog natuur, landschap en erfgoed met kwaliteit aanwezig is, kan met gerichte ruimtelijke ingrepen en groene impulsen een gezond landschap ontstaan én in stand worden gehouden; een gezond landschap voor vitale Limburgers.

Met deze landschapsnota willen wij het belang van een kwaliteitsvol landschap in de hele provincie Limburg benadrukken, deze betekenisvolle ambitie uitspreken én een impuls geven. Dat is niet vrijblijvend; vanuit onze verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke omgeving kiezen wij als provincie ervoor ons actief in te zetten voor behoud en verbetering van die kwaliteit. Een provinciale kernopgave daarbij is de wijze waarop wij deze inzet in Limburg weten te verbinden met de grote ontwikkelingen in economie en samenleving (zoals de veranderingen in de energiehuishouding, de voedselvoorziening of de vitaliteit van het landelijk gebied en haar bewoners) die gaande zijn. In deze nota staat daarom het landschap centraal, als het verbindende element in het buitengebied waar verschillende functies elkaar ontmoeten.

Nieuwsgierig geworden? Lees de nota 'Landschap verbindt Limburg'.