Intrekken/wijzigen vergunning onttrekken grondwater of infiltreren water, schadevergoeding


Samenvatting

Ondervindt u aantoonbare schade doordat uw vergunning om grondwater te onttrekken of om water te infiltreren wordt ingetrokken of is gewijzigd? U kunt in dat geval in aanmerking komen voor een schadevergoeding. U vraagt de schadevergoeding aan bij de Provincie Limburg.

Toelichting

Het kan voorkomen dat uw vergunning om grondwater te onttrekken of om water te infiltreren ingetrokken of gewijzigd wordt. Als u hierdoor schade lijdt of zal lijden, dan kunt u schadevergoeding krijgen. Ook kunt u schadevergoeding krijgen wanneer uw vergunning gedeeltelijk wordt ingetrokken. Voorwaarde is dat de gevolgen van de wijziging of intrekking van de vergunning niet voor uw rekening horen te zijn. Wie de schadevergoeding toekent, hangt af van hoe de vergunning wordt gewijzigd of ingetrokken.