Faunabeheereenheid, erkenning


Samenvatting

In de provincie Limburg zijn drie Faunabeheereenheden erkend waarvan de werkgebieden samen de gehele provincie omvatten. Wilt u in aanmerking komen voor erkenning van uw samenwerkingsverband van jachthouders (faunabeheereenheid)? Dan kunt u een aanvraag doen bij de Provincie Limburg.

Toelichting

Een faunabeheereenheid bestaat uit een samenwerkingsverband van jachthouders. Een jachthouder is iemand die op grond van de Flora- en faunawet mag jagen. De Provincie erkent samenwerkingsverbanden van jachthouders zodat zij samen een faunabeheereenheid kunnen vormen.

Wet- en regelgeving