Beschermde leefomgeving, aanwijzing


Samenvatting

Wilt u dat een bepaald object of gebied wordt verklaard tot beschermde leefomgeving voor het voortbestaan van dier- of plantensoorten ? U kunt een aanvraag indienen bij de Provincie Limburg.

Toelichting

De Provincie Limburg kan, vanwege de Flora- en faunawet, een bepaald object of een klein leefgebied dat van groot belang is voor het voortbestaan van dier- of plantensoorten verklaren tot beschermde leefomgeving. Sommige activiteiten binnen dat gebied zijn dan verboden. Voor andere gelden voorwaarden.

Wet- en regelgeving