Aanwijzing beschermde leefomgeving, schadevergoeding


Samenvatting

Lijdt u schade doordat de Minister een grondgebied tot beschermd grondgebied heeft verklaard? Dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding.

Er zijn in Limburg geen beschermde leefomgevingen aangewezen.

Toelichting

De minister kan een gebied of object aanwijzen als beschermde leefomgeving. Dit gebeurt alleen als dat gebied of object belangrijk is voor het behoud van een beschermde diersoort of plantensoort. Als u door de aanwijzing schade lijdt of gaat lijden, bijvoorbeeld omdat u uw boerderij moet verplaatsen, dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding.