Agrarisch natuurbeheer, beheersubsidie (SNL)


Samenvatting

Wilt u als landbouwer de natuur op uw eigen landbouwgrond in stand houden? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. U vraagt de beheersubsidie aan bij de Provincie.

Toelichting

De Provincie stelt agrarische beheerpakketten samen. Dit zijn onder andere Bloemrijke graslanden, Vogelpopulaties en Kruidenrijke akkers. Het beheer richt zich op het in stand houden van de natuur. U mag bijvoorbeeld op de stukken grond geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Landbouwer kunnen subsidie aanvragen voor het natuurbeheer bij de Provincie.

De beheersubsidie geldt voor 6 jaar. Ook samenwerkingsverbanden komen in aanmerking voor subsidie.

Indieninstantie en uitvoerende instantie

DR-Loket (Dienst Regelingen Assen)

Bezoekadres:
Mandemaat 3
9405 TG Assen

Postadres:
Postbus 322
9400 AH Assen

Tel: 0592 311685
Fax: 0592 313605