Ontheffing soorten


Voor wie

Wanneer uw activiteiten schadelijke effecten hebben op beschermde diersoorten of plantensoorten die daar aanwezig zijn, heeft u een ontheffing soortenbescherming nodig om die activiteiten uit te voeren. Het is verboden om beschermde diersoorten te verstoren, te vangen, te verwonden, te doden of om hun verblijfplaats te vernielen. Voor beschermde planten is het verboden om deze te plukken of om de plek waar deze groeien te vernielen.

Waarvoor

  • Werkzaamheden waarvoor een ontheffing soorten nodig is, zijn bv. het renoveren van huizen of slopen van gebouwen als vogels of vleermuizen hier een nest of verblijfplaats hebben. Maar denk ook aan het organiseren van bijvoorbeeld een groot evenement. Ook voor opvang of onderzoek van beschermde dieren is een ontheffing nodig. Is er op de locatie van uw activiteit misschien sprake van schadebestrijding en populatiebeheer? Kijk voor meer informatie bij schade, faunabeheer en schadebestrijding.
  • Een deskundige kan op basis van een QuickScan een inschatting maken of onderzoek doen naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren. Als er beschermde soorten op de locatie aanwezig zijn, beoordeelt de deskundige of deze beschermde soorten nadelige effecten gaan ondervinden van uw activiteit.
  • Als u de werkzaamheden zó uitvoert dat de beschermde soorten en/of hun leefgebieden niet worden aangetast, dan heeft u geen ontheffing soorten nodig.
  • Als u naast een ontheffing soorten, ook een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u deze apart bij de Provincie aanvragen voordat u de omgevingsvergunning indient.
    Als u dit niet doet haakt de ontheffing (toestemming) aan bij de omgevingsvergunning. In dat geval dient de gemeente een verklaring van geen bedenkingen aan te vragen bij de Provincie voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend. De voorschriften voor beschermde soorten worden dan opgenomen in de omgevingsvergunning.
    .
    .

Vragen

Heeft u een vraag over de Wet natuurbescherming? Die kunt u stellen via ons algemene contactformulier.