Het 1 miljoen bomenplan


In het collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’ is de ambitie opgenomen om binnen twee Statenperiodes 1 miljoen bomen te planten. Met het aanplanten van 1 miljoen bomen willen we niet alleen een kwantitatieve slag maken maar ook een kwalitatieve. Een boom is niet alleen natuur, het is ook landschap, cultuurhistorie, gevoel, recreatie en leefbaarheid.

Bomenambitie

Bomen zorgen voor een gezonde lucht, slaan CO2 op, kunnen biodiversiteit verbeteren, vangen fijnstof op van autowegen, industrie en veehouderijen, zorgen voor verkoeling en leveren in het algemeen een onmisbare bijdrage aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Onze bomenambitie kan hiermee meerdere vliegen in één klap slaan. Deze koppeling zoeken we nadrukkelijk op en we willen tegelijkertijd pragmatisch te werk gaan. Er zijn namelijk al veel maatschappelijke initiatieven waar we bij aan willen sluiten en die we willen stimuleren. We bespeuren heel veel positieve energie in de samenleving voor de aanplant van extra bomen. We nemen het aantal van een half miljoen bomen als streefwaarde voor de huidige collegeperiode. Het valt niet uit te sluiten dat de gestelde streefwaarde eerder zal worden bereikt dan gepland en dat de doelstelling kan worden aangescherpt.

Actieplan 1 miljoen bomen

Op vrijdag 13 december is het actieplan 1 miljoen bomen (pdf, 1.5 MB) vastgesteld en dit betekent dat we 2 miljoen euro ter beschikking hebben voor het aanplanten van de eerste 500.000 bomen.

Subsidieregeling

Gebruik deze link voor meer informatie over de Subsidie Aanplant Bomen in Limburg 2020, de voorwaarden die hiervoor gelden en de aanvraagformulieren.

Wilt u de subsidieaanvraag voorbespreken, stuur dan een mail naar 1miljoenbomenplan@prvlimburg.nl en wij nemen contact met u op.

Bomensymposium

Het 1 miljoen bomensymposium dat op 2 april gepland stond, wordt vanwege de maatregelen rondom Covid-19 verplaatst naar het 9 september 2020 in de vorm van een 1 miljoen Bomen Livestream Event. Binnenkort hierover meer.

Blue Billywig video embed