Asbest


Vanaf 1 januari 2024 zijn asbestdaken verboden. Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. De Provincie Limburg zet in op het asbestvrij maken van alle daken in de hele provincie vóór 2024. Daar waar mogelijk wil zij de energieopgave ook koppelen aan de versnelling van de (verplichte) asbestsanering. Om de asbestversnelling en de energietransitie te ondersteunen, bestaan er diverse regelingen voor particulieren, bedrijven en scholen.

Achtergrond

In het coalitieakkoord 2015-2019 zijn afspraken gemaakt over asbestdaken. Provinciale Staten hebben op 6 februari 2016 het Aanvalsplan Asbest en Energie opgesteld. De aanpak voor het realiseren van de ambities is uitgewerkt in het actieprogramma Asbest en Energie.

Nationale Asbest Conferentie 2017

Op donderdag 2 november 2017 heeft de Nationale Asbestconferentie 2017 plaatsgevonden in Apeldoorn. Deze stond in het teken van 'samenwerken aan asbestsanering'.