Asbest


Laten we helder zijn: asbestvrij in 2024

Wij willen allemaal dat eind 2024 alle asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht uit onze leefomgeving zijn verdwenen. Aan de ene kant omdat het moet volgens de wet. Een verbod voor asbestdaken in 2024. Aan de andere kant - en veel belangrijker - omdat het noodzakelijk is. Asbest in de buitenlucht leidt tot gezondheidsrisico’s voor ons allemaal.

Limburg pakt aan

Om dit doel te bereiken, hebben we met elkaar een flinke klus te klaren. Het tempo van het verwijderen van asbestdaken moet bovendien  fors omhoog, om dit doel eind 2024 te behalen. Dat kan alleen als we met elkaar de schouders eronder zetten. Wij als Provincie Limburg pakken deze uitdaging met u en alle betrokkenen op. Wij zien onze rol daarbij als ’versneller’ en ‘verbinder’. Vanuit die rol helpen wij u zoveel mogelijk met concrete en resultaatgerichte informatie en activiteiten. Samen willen we de mogelijke knelpunten vaststellen om zo met concrete oplossingen te komen.

Bedreiging en kans

Bij het asbestdakenverbod in 2024 is één ding duidelijk. Asbest moet weg. Dat biedt ons ook kansen. Door de daken waar we het asbest verwijderen zoveel mogelijk te vervangen door daken met duurzame oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van daken of plaatsen van zonnepanelen. Zo besparen we energie en wekken we energie op. Provincie Limburg helpt de komende jaren door dakeigenaren bewust te maken van het verbod en ze te motiveren om hun dak te verduurzamen. Daarnaast willen we helpen alle betrokken partijen te verbinden en mee te laten denken en doen.

Achtergrond

In het coalitieakkoord 2015-2019 zijn afspraken gemaakt over asbestdaken. Provinciale Staten hebben een Aanvalsplan Asbest en Energie opgesteld. De aanpak is uitgewerkt in het actieprogramma Asbest en Energie.

Samen beter dan alleen

Om deze flinke klus met succes aan te pakken, biedt samenwerking vaak veel voordelen. Als u bijvoorbeeld als dakeigenaren de krachten bundelt, kunnen betere afspraken worden gemaakt met leveranciers. Door samen in te kopen, kan de prijs omlaag. Ook een voordeel is er als het gaat om kwaliteit. Bijvoorbeeld als u samen criteria opstelt hoe en wat u samen wilt. Samen kunt u gebruik maken van elkaars kennis en ideeën. Leveranciers kunnen hun aanbod en planning daarop afstemmen.  Samen met u bespreken we hoe dit het beste aan te pakken en te communiceren naar alle betrokkenen.

Leren van elkaar

Met goede voorbeelden willen we laten zien dat asbestsanering in combinatie met de overstap naar duurzame energie mogelijk is. Op deze pagina delen we informatie voor gemeenten, dakeigenaren en bedrijven, om u te helpen. Heeft uzelf goede voorbeelden? Laat het ons weten via ons contactformulier, zodat we deze ook met elkaar kunnen delen.

Gemeenten

Hoe bereikt en informeert u uw inwoners over het asbestdakenverbod? Hoe stimuleert en helpt u ze hun asbestdak veilig te verwijderen en te helpen bij het zoeken naar slimme en duurzame oplossingen? Om u te helpen hebben we een aantal tips en voorbeelden voor uw eigen communicatieaanpak en - plan te maken op een rij gezet. Dat document vindt u onder het kopje Communicatie gemeenten op deze pagina.

Informatie en links

Informatie rondom het asbestdakenverbod, herkenning van asbest, de aanpak en de oplossing, verduurzamen van een dak, oplossingen als zonnepanelen plaatsen zijn overal op internet te vinden. Onderstaand een aantal links en informatie.

Daarnaast kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Dakeigenaren

Heeft u een asbestdak en wilt u het zelf verwijderen of laten verwijderen? U wilt dit vernieuwen met een duurzaam dak, zoals bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen? Wilt u weten wat kan en mag? Hoe pakt u het aan en wie kan u daarbij kan helpen? Uw gemeente is het eerste aanspreekpunt voor vragen over het asbestdakenverbod, de aanpak en de mogelijkheden om met een duurzame oplossing te komen.

Asbest Centrum Limburg

Het is een flinke klus om in 2024 al onze daken asbestvrij te krijgen. Dat vraagt ook aan de kant van de bedrijven die de asbestdaken moeten verwijderen een uitdaging in tijd en capaciteit. Capaciteit vooral in de zin van voldoende en gekwalificeerde vakmensen, mensen die dit kunnen. Daarom ondersteunen we als Provincie het Asbest Centrum Limburg. Hier wordt kennis ontwikkeld en worden opleidingen verzorgd op het gebied van asbestsanering. Meer informatie vindt u op www.asbestcentrumlimburg.nl.

Bedrijven

Als ondernemer kunt u dakeigenaren helpen hun asbestdak te verwijderen en te vervangen door een nieuw duurzaam dak. Een zakelijke kans voor iedere ondernemer! Van saneerder, aannemer tot bijvoorbeeld leverancier van zonnepanelen. Behaal dan ook maximaal rendement met uw product in het proces van dakverwijdering en/of vernieuwing. Ervaring leert daarbij dat wanneer ondernemers zich samenpakken, dit leidt tot een betere marktpropositie en hogere efficiency bij de realisatie. Bent uzelf een voorbeeld of kent u voorbeelden waar samenwerking tot succes heeft geleid, laat het ons weten via ons contactformulier. We delen deze graag met anderen, zodat we van elkaar kunnen leren.