Organische meststoffen, ontheffing gebruiksverbod voor experimenten


Samenvatting

In de periode tussen 1 september en 31 januari is het verboden om organische meststoffen te gebruiken op bouw- en grasland. Wilt u een ontheffing op dit verbod? Bijvoorbeeld in het kader van gebruiksexperimenten. U kunt deze ontheffing aanvragen bij de Provincie Limburg aanvragen. De Provincie verleent de ontheffing in de periode tussen 1 en 15 september.

Toelichting

Organische meststoffen zijn: dierlijke meststoffen, zuiveringsslib of een mengsel van deze meststoffen. Varianten van meststoffen zijn: compost, zuiveringsslib en overige organische meststoffen.

Alleen in het kader van experimenten kan in de periode tussen 1 en 15 september ontheffing worden verleend. De ontheffing geldt voor het brengen van meststoffen op bouwland of niet-beteelde grond. Ook kunt u denken aan zand- of lössgrond.