Milieu


Daan Prevoo

De Provincie zoekt samen met alle belanghebbenden naar een balans tussen het stevig aanpakken van milieuvervuilers en het economisch belang van de Limburgse bedrijvigheid. De vervuiler betaalt en notoire overtreders worden hard aangepakt.

Daan Prevoo
Gedeputeerde Energie, Duurzaamheid en Wonen