Ontgrondingsvergunning


Voor wie

Als u van plan bent om ontgrondingswerkzaamheden in de bodem te verrichten, bijvoorbeeld de winning van zand, klei of grond, heeft u een ontgrondingsvergunning van de Provincie nodig.

Waarvoor

U moet de ontgrondingsvergunning altijd aanvragen voor zowel werkzaamheden in de landbodem als de waterbodem. Voorbeelden van ontgronding zijn: zandwinning, waterberging, natuurontwikkeling.  In een aantal gevallen geldt er een vrijstelling.