Gebiedsontwikkeling door middel van scenariodenken


De agrosector staat aan de vooravond van grote veranderingen. De grondgebonden veehouderij en de akkerbouw zullen ingrijpend veranderen door ontwikkelingen op terreinen als: ICT, robotisering, precisielandbouw, datamanagement, ontwikkelingen in de voedselketen, regelgeving, etc. Wat gaan al deze veranderingen betekenen voor het Limburgs landschap? Welke gevaren dreigen er en welke kansen dienen zich aan?

De Provincie Limburg wil samen met de partijen in het landelijk gebied voorbereid zijn op de grote veranderingen die gaan plaatsvinden in het landelijk gebied. Daarom is er een pilot gestart in samenwerking met: LLTB, Rabobank, IKL, Gemeente Peel en Maas, Gemeente Nederweert, Gemeente Bergen en Van de Bunt adviseurs.

Een onderdeel van dit project is een Trendconferentie, waar met experts trends zijn opgehaald. Die worden later vertaald naar toekomst scenario’s voor de 2 pilot gebieden: de Peel en de Maasduinen.
Die toekomst scenario’s leiden dan tot concrete acties in de gebieden.

Dit filmpje geeft meer achtergrond over dit project:

Blue Billywig video embed