Samen aan de keukentafel


Welke toekomst ziet u als agrarisch ondernemer? Overweegt u te stoppen? Of wilt u een andere functie zoeken voor uw bedrijfslocatie? Hoe kunt u hierin doorpakken? En waar vindt u ondersteuning?

Om antwoord te vinden op deze en nog vele andere vragen stelt de Provincie Limburg onafhankelijke, betrokken en professionele coaches beschikbaar die samen met u aan de slag gaan gedurende het coachingstraject ‘Samen aan de keukentafel’. Tijdens intensieve keukentafelgesprekken nemen de coaches samen met u de diverse keuzemogelijkheden door en bekijkt u samen op welke wijze uw bedrijf geholpen kan worden.

Voor wie?

Het traject ‘Samen aan de keukentafel’ is bedoeld voor varkenshouders of andere ondernemers in de veehouderij in Noord- en Midden-Limburg, die overwegen te stoppen met hun bedrijf of bedrijfslocatie(s).

Het traject biedt plek aan 60 bedrijven. Beoordeling vindt plaats aan de hand van de volgende prioriteitsstelling:

  1. Varkensbedrijven die overwegen deel te nemen aan de regeling Warme Sanering Varkenshouderij.
  2. Bedrijven die zijn aangemeld voor Stoppers 2020.
  3. Overige bedrijven.

Coaching

De coach bekijkt tijdens intensieve keukentafelgesprekken samen met u naar de diverse keuzemogelijkheden en stelt samen met u een stappenplan op. U bepaalt zelf welke informatie met de gemeente en Provincie wordt gedeeld.

Voor specifieke vragen over bijvoorbeeld fiscaliteit, schuldsanering en bestemmingsplanprocedures maakt de coach gebruik van een expertteam.

Verplichtingen en kosten

De coaches worden beschikbaar gesteld door de Provincie Limburg. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. Inschrijving voor het coachingstraject is vrijblijvend tot en met het eerste gesprek. U kunt er nog van afzien als er geen klik is met de coach of als het coachingstraject toch niet geschikt is voor u.

Meer informatie

De uitvoering van dit project gebeurt door de gemeente Nederweert. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Veugen, (h.veugen@nederweert.nl).

Regeling sanering varkenshouderijen in november open voor deelname

Varkenshouders die willen stoppen met hun bedrijf kunnen gebruik maken van de Subsidieregeling sanering varkenshouderij. De subsidieregeling is gericht op vermindering van de geuroverlast en het terugdringen van andere emissies zoals ammoniak en stikstof.

Marktconforme vergoeding

Middels deze regeling ontvangen varkenshouderijen een marktconforme financiële vergoeding voor het varkensrecht en een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen.

Deelname

De inschrijving voor deelname aan de regeling opende op 25 november 2019 en liep tot 15 januari 2020. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit, op hun website is nadere informatie beschikbaar. Geïnteresseerde varkenshouders kunnen bij hun gemeente terecht Geïnteresseerde varkenshouders kunnen via hun gemeente meer informatie en begeleiding krijgen in de voorbereiding op deelname.


Informatiebrochure

Samen aan de keukentafel: Wat wordt mijn koers? Download de brochure voor meer informatie.

Inschrijven

Inschrijven voor het coachingstraject ‘Samen aan de keukentafel’ is niet meer mogelijk.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met via het contactformulier.