Samen aan de keukentafel


Welke toekomst ziet u als agrarisch ondernemer? Overweegt u te stoppen? Of wilt u een andere functie zoeken voor uw bedrijfslocatie? Hoe kunt u hierin doorpakken? En waar vindt u ondersteuning?

Om antwoord te vinden op deze en nog vele andere vragen stelt de Provincie Limburg onafhankelijke, betrokken en professionele coaches beschikbaar die samen met u aan de slag gaan gedurende het coachingstraject ‘Samen aan de keukentafel’. Tijdens intensieve keukentafelgesprekken nemen de coaches samen met u de diverse keuzemogelijkheden door en bekijkt u samen op welke wijze uw bedrijf geholpen kan worden.

Voor wie?

Het traject ‘Samen aan de keukentafel’ is bedoeld voor varkenshouders of andere ondernemers in de veehouderij in Noord- en Midden-Limburg, die overwegen te stoppen met hun bedrijf of bedrijfslocatie(s).

Het traject biedt plek aan 60 bedrijven. Beoordeling vindt plaats aan de hand van de volgende prioriteitsstelling:

  1. Varkensbedrijven die overwegen deel te nemen aan de regeling Warme Sanering Varkenshouderij.
  2. Bedrijven die zijn aangemeld voor Stoppers 2020.
  3. Overige bedrijven.

Coaching

De coach bekijkt tijdens intensieve keukentafelgesprekken samen met u naar de diverse keuzemogelijkheden en stelt samen met u een stappenplan op. U bepaalt zelf welke informatie met de gemeente en Provincie wordt gedeeld.

Voor specifieke vragen over bijvoorbeeld fiscaliteit, schuldsanering en bestemmingsplanprocedures maakt de coach gebruik van een expertteam.

Verplichtingen en kosten

De coaches worden beschikbaar gesteld door de Provincie Limburg. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. Inschrijving voor het coachingstraject is vrijblijvend tot en met het eerste gesprek. U kunt er nog van afzien als er geen klik is met de coach of als het coachingstraject toch niet geschikt is voor u.

Aanmelden

Als u deel wilt nemen aan dit  coachingstraject ‘Samen aan de keukentafel’ dan kunt u zich tussen 1 en 21 mei 2019 via deze website aanmelden.

Let op:

  • U kunt zich via deze website niet aanmelden voor de regeling Warme Sanering Varkenshouderij. Wel kunt u tijdens het coachingstraject bespreken of deze regeling mogelijk voor u interessant is. De verwachting is dat deze regeling later dit jaar opengesteld wordt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zodra daar meer over bekend is, vullen we de informatie hierover aan.

Tijdspad traject ‘Samen aan de keukentafel’

  • 1 t/m 21 mei *: openstelling digitaal loket
  • 23 t/m 29 mei: beoordeling inschrijvingen
  • Vanaf juni: positief beoordeelde verzoeken worden opgepakt in een vervolgtraject, waarbij onafhankelijke coaches met de ondernemers in gesprek gaan over de mogelijkheden en oplossingen voor hun veehouderij.

*Indien er op 21 mei minder dan zestig aanmeldingen zijn, blijft het inschrijfformulier langer geopend. Deelname geldt dan op volgorde van binnenkomst.


Informatiebrochure

Samen aan de keukentafel: Wat wordt mijn koers? Download de brochure voor meer informatie.

Inschrijven

Inschrijven voor het coachingstraject ‘Samen aan de keukentafel’ is niet meer mogelijk.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met via het contactformulier.