Sanering varkenshouderij


Geuroverlast door varkensbedrijven in veedichte gebieden op korte termijn verminderen. Dat is een van de afspraken die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft gemaakt met de varkenshouderijsector, provincies en gemeenten.

Een saneringsregeling is onderdeel van deze afspraken. Medio augustus 2019 wordt een subsidieregeling opengesteld voor varkenshouderijen en gemengde bedrijven met een varkenstak in concentratiegebieden in Zuid- en Oost-Nederland.

Maar voor een succesvolle saneringsaanpak van de varkenshouderij is meer nodig dan alleen een sanerings-/subsidieregeling. De afspraak is dat gemeenten en provincies zorgdragen voor lokale ondersteuning aan varkenshouders die besluiten te stoppen.

In Limburg is er een traject gestart met keukentafelgesprekken. Ondernemers die overwegen te stoppen, konden hun bedrijf aanmelden bij een digitaal loket. Doel ervan is dat de ondernemer, samen met een coach, kijkt naar de mogelijkheden om te stoppen en wat daarbij komt kijken. Varkenshouders die meer willen weten over de mogelijkheden om te stoppen, kunnen contact opnemen met de eigen gemeente en vragen naar de contactpersoon Sanering varkenshouderij. Een overzicht van deze contactpersonen per gemeente vindt u onder het kopje Contact op deze pagina.

De Provincie Limburg is bezig met de voorbereidingen van een Transitiefonds. Dit fonds ondersteunt de omschakeling van het varkensbedrijf met leningen. Partijen als LIOF en digitaal platform Kiempunt bieden eveneens ondersteuning en kennisdeling voor de uitwerking van nieuwe concepten. In gevallen waarbij sprake is van asbest, is er een aanpak via www.asbestschakel.nl.