Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2


Met het Investeringsprogramma Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2 (LLTL2) wordt een volgende stap gezet om de volgende ambitie te realiseren: 'In 2025 is elk Limburgs land- en tuinbouw bedrijf een lust voor zijn omgeving'. Dit past ook helemaal binnen de doelen van het Provinciale coalitieakkoord 2015-2019, om: 'Land- en tuinbouw duurzaam te verbinden met een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit en een leefbaar platteland in Limburg'.

Op basis van resultaten en ervaringen van de afgelopen jaren zijn  vier investeringslijnen geformuleerd:

  1. ruim baan voor voorlopers en kwalitatieve doorontwikkeling
  2. meerwaarde voor omgeving
  3. perspectief voor ondernemers
  4. fundament voor ontwikkeling.

Het is aan de ondernemers zelf om een keuze te maken voor de toekomst. De Provincie wil hen ondersteunen met het kiezen van de beste koers voor het eigen bedrijf. Met het investeringsprogramma wordt ondersteuning geboden aan ondernemers die hun bedrijf toekomstgericht willen verder ontwikkelen, maar ook aan degenen die gaan afbouwen en aan de nieuwe instroom.