Limburgse landbouw- en agrifoodsector 2020-2023


Koers naar de toekomst

Centraal in het beleidskader 'Limburgse landbouw- en agrifoodsector 2020-2023: Koers naar de toekomst' staat de ambitie dat Limburg haar positie verder versterkt als toonaangevende agrarische regio die duurzame oplossingen biedt voor maatschappelijke opgaven bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, energie, omgevingskwaliteit en gezondheid.

Met deze ambitie draagt Limburg actief bij aan de nieuwe standaard voor duurzame, circulaire landbouw, in verbinding en samenwerking met andere kennisregio’s. Belangrijke doelgroep zijn ondernemers uit landbouw en agrifoodcomplex. Niet langer staat de verlaging van de kostprijs per eenheidsproduct centraal, maar de overgang naar een meer duurzame en circulaire productie.

De Provinciale inzet vindt plaats langs vier investeringslijnen:

  1. missiegedreven innoveren;
  2. circulair produceren;
  3. sterker in de marktketen;
  4. grensoverschrijdend verbinden.

Met een totale investering van 20 miljoen euro wil de Provincie een financiële impact van minstens 80 miljoen euro genereren, naast de maatschappelijke impact die voor een succesvolle transitie zeker zo belangrijk is.