Limburgse belangen in de EU


De Provincie vertegenwoordigt bij instellingen van de Europese Unie de belangen van inwoners en bedrijven in Limburg. We doen dat op verschillende manieren.

Huis van de Nederlandse Provincies

De Provincie Limburg onderhoudt goede contacten met de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie en andere relevante organisaties. Een aantal provinciemedewerkers werkt voortdurend vanuit Brussel om onze belangen te behartigen. We werken daarbij samen met de andere Nederlandse provincies vanuit het Huis van de Nederlandse Provincies.

Comité van de Regio's

De Provincie Limburg is vertegenwoordigd in het Comité van de Regio's. Dit is een officieel adviesorgaan van de Europese Unie dat opkomt voor de belangen van gemeenten en regio's in Europa.

Het Comité van de Regio's is in 1994 opgericht volgens afspraken in het Verdrag van Maastricht. Het is opgericht omdat driekwart van de Europese wetten op gemeentelijk en regionaal niveau worden uitgevoerd. Het is daarom goed om gemeenten en regio’s te betrekken bij het maken van Europese wetten. Zij staan bovendien dichtbij de burgers.

De commissaris van de Koning, Theo Bovens, is lid van het Comité van de Regio’s. Hij is vooral betrokken bij Europese beleid op het gebied van grensoverschrijdende arbeid.