Kansen van Limburg als grensregio


Limburg is door haar ligging een economische toplocatie. We hebben binnen een straal van driehonderd kilometer een afzetgebied met meer dan honderd miljoen consumenten en 200.000 bedrijven. Maar doordat we een grensregio zijn ervaren we ook nadelen. Zo kiezen mensen er liever voor om centraler in het land te wonen. En dat geldt ook voor de aangrenzende regio’s in België en Duitsland. Hoe maken we onze provincie aantrekkelijker?

Atlas van kansen

Samen met de Rijksoverheid heeft de Provincie Limburg de kansen voor grensoverschrijdende samenwerking voor Zuid-Limburg, Tongeren, Hasselt, Luik en Aken laten onderzoeken. De resultaten staan in de Atlas van kansen Zuid-Limburg en haar grensregio’s.

Het onderzoek laat zien dat de landsgrenzen juridische, sociale en culturele barrières opwerpen. Samen met de omliggende regio’s in België en Duitsland maken we ons sterk om deze barrières te verlagen. Daarmee komen er aan beide kanten van de grens meer carrièrekansen. Dat maakt onze grensregio aantrekkelijker om naartoe te verhuizen.

Grensoverschrijdend perspectief Zuid-Limburg

Samen met gemeenten in Zuid-Limburg heeft de Provincie Limburg laten onderzoeken hoe Zuid-Limburg zich kan ontwikkelen tot een sterkere regio. Wilt u hier meer over weten lees dan het onderzoeksrapport Grensoverschrijdend perspectief Zuid-Limburg.

Het rapport laat zien dat er concreet veel te winnen valt. Er zijn nu nog veel administratieve barrières door de landsgrenzen. Als we erin slagen die weg te nemen, dan biedt dat Limburg, Nederland, België en Noordrijn-Westfalen een forse winst op economisch en sociaal gebied. De aanbevelingen in het rapport sluiten grotendeels aan bij lopende initiatieven van de Provincie.